0

PAPA TOPO - SANGRE EN LOS ZAPATOS+ info webVideoclip per a PAPA TOPO, co-realitzat amb Marc Ferrer i produit per CANADA. ______________Music video for PAPA TOPO, codirected with Marc Ferrer and produced by CANADA.

Papa Topo - Sangre en los zapatos

0

VÀLIUS - IMPERI+ info webVideoclip per a Vàlius a partir d’imatges de pel·lícules manieristes de romans. ______________Music video for Vàlius with found-footage images taken from manierist  roman movies.

0

LIQUID SCREEN - LA FONOGRÀFICA+ info webVisuals adaptats a la vídeo-instal·lació que l’SCREEN Festival va desenvolupar per al Primavera Sound 2012. És una peça de 30 minuts que combina imatges d’arxiu personals amb found-footage, les quals han estat tractades amb diferents tècniques (re-filmades, intervingudes sobre el negatiu, etc.). Els visuals són adaptables a altres formes de projecció, com en aquest cas per a la festa de clausura del mateix festival. ______________Visuals adaptated to the video-installation that SCREEN Festival developed for Primavera Sound 2012. It’s a 30 minutes silent piece that combines personal images with found footage, which have been treated through different techniques (refilming, negative intervention, etc.). This piece is adaptable to other projections formats, as is the case for the closing party of the same festival.

0

U RAW. + info webPeça experimental, en la qual es treballa l’imatge de Super8 en termes sonors. L’objectiu és dur a terme un procés de descomposició de la informació per a reescriure els records digitals en clau sinestèsica, tal i com fa el procés humà de la memòria. Realitzada amb Jordi Planas.______________Experimental work, in which a super8 digitilized image is treated in terms of sound. The goal is to perform a decomposition process of the information in order to rewrite the digital memories in a synesthesic key, just the same way as operates the human memory. Made with Jordi Planas.

0120 ANYS DE ZOO.+ info webDocumental realitzat en motiu del 120è aniversari del Parc Zoològic de Barcelona.Realitzat i postproduït amb nueveojos i Mariona Omedes, per a Bausanfilms._______________Documentary that commemorates the 120th aniversary of the Barcelona Zoo.Made and post produced with nueveojos and Mariona Omedes, for Bausanfilms.

0

BARCELONA. DE LA CIUTAT MANUFACTURERA A LA CIUTAT INDUSTRIAL.+ info webAudiovisual per al Museu d’Història de Barcelona, en motiu de l’exposició “Indianes, 1736-1847. Els orígens de la ciutat industrial”.  La peça explica el procés d’industrialització  i els conseqüents canvis urbanístics de Barcelona. Realitzat i postproduït amb nueveojos.______________Audiovisual piece for the History Museum of Barcelona, and its exhibition “Indianes, 1736-1847. Els orígens de la ciutat industrial” The piece explains the process of industrialization and the consequent urban modificactions in Barcelona. Made and post produced with nueveojos.

0

TRANSPORT-MOVIMENT-CINEMA.+ info webVideoinstal·lació que explora la relació entre els mitjans de locomoció i el cinema a través del remuntatge de pel·lícules. Realitzada en motiu del festival Subtravelling 2011 – TMB per a Rumba Films.  ______________Video installation which explores the relationship between mass transports and movies using the found-footage technique. Made to celebrate the festival Subtravelling 2011 – TMB for the production company Rumba Films.

0

Càpsula #2 - UNTER DER SCHÖNEN HAUT.Segona videocreació realitzada per a l’espectacle de dansa “Unter der schönen Haut” de Les filles Föllen. Es tracta d’un joc d’acció-reacció articulat en una doble pantalla.______________Second video creation made for the dance show “Unter der schönen Haut" by Les filles Föllen. It is a game of action and reaction articulated in a double screen.

0

UNTER DER SCHÖNEN HAUT.
+ info webAudiovisual de la coreografia sobre gespa de l’espectacle de dansa “Unter der schönen Haut” de Les Filles Föllen.______________Audiovisual creation of the choreography on grass of the show dance “Unter der schönen Haut” by Les Filles Föllen.

0

Càpsula #1 - UNTER DER SCHÖNEN HAUT.Videocreació realitzada per a promoure l’espectacle de dansa “Unter der schönen Haut” de Les filles Föllen.______________Video creation made to promote the dance show “Unter der schönen Haut" by Les filles Föllen.